Plastmė - metalų padengimas, cinkavimas

Įmonė buvo įkurta 1995 metais, gamybos patalpos apima virš 4000 m2. Daugiau kaip 80% gaminamos produkcijos eksportuojama į ES valstybes (Vokietiją, Daniją, Švediją, Latviją, Lenkiją). Įmonėje dirba profesionalių specialistų komanda, kuri užtikrina visų paslaugų kokybę ir laiku atliekamą darbą. Pagrindinės gamybos sritys – mechaninis apdirbimas, galvanizavimas ir gaminių surinkimas.  


UAB "Plastmė" gali pasiūlyti optimalų gaminio kokybės ir kainos santykį. Vienas iš dviejų pagrindinių gamybos krypčių įmonėje – galvaninis metalų padengimas, o pagrindinis elektrocheminis procesas galvaniniame ceche – cinkavimas. Jo dalis bendroje galvaninio cecho veikloje apie 95% visų padengimų. Taip pat atliekamas nerūdijančio plieno elektrocheminis poliravimas ir cheminis plieno juodinimas.

UAB „Plastmė“ įgyvendino projektą pagal priemonę „PROCESAS LT“

kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Plastmė“ baigė įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „UAB Plastmė gaminių kokybės užtikrinimas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0033.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „PROCESAS LT“ bendrovei suteikta 4025,00 Eur parama.

Nuo 1995 m. Kaune veikianti įmonė UAB „Plastmė“ vykdo metalo gaminių gamybą ir galvaninius metalų padengimus. Įmonės apyvarta ir eksportas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo didinimui bei gamybos tobulinimui. Įgyvendinant projektą „UAB „Plastmė“ gaminių kokybės užtikrinimas“ yra efektyvinamas bendovės darbas bei standartizuojamas gamybos procesas, planuojamas darbo našumo padidėjimas 30%. Didžioji dalis įmonės produkcijos yra eksportuojama į Skandinavijos šalis, todėl kokybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių uždavinių vystant veiklą.

» Mūsų paslaugos